Izvještaj sa završne konferencije projekta "Suradnja između javnih uprava u prekograničnim područjima Hrvatske i Mađarske radi pružanja boljih usluga građanima (CATCH)"

 

U četvrtak, 27. rujna 2018. godine u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, održana je završna konferencija projekta "Suradnja između javnih uprava u prekograničnim područjima Hrvatske i Mađarske radi pružanja boljih usluga građanima (CATCH)" na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati projekta te je prikladno obilježen i Europski dan suradnje (21. rujna).

Završnu konferenciju otvorila je Kata Kovačević, predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, koja je prisutnima predstavila navedeni projekt:

"Projekt "Suradnja između javnih uprava u prekograničnim područjima Hrvatske i Mađarske radi pružanja boljih usluga građanima" pod akronimom "CATCH", odobren je unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska –Hrvatska 2014.-2020., jednog od programa Europske teritorijalne suradnje. Programi u okviru Europske teritorijalne suradnje, objedinjeni pod nazivom INTERREG, doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija.

Glavni korisnik projekta "CATCH" je Vladin ured Somogy županije, a korisnici s hrvatske strane su Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i Ured državne uprave u Međimurskoj županiji. Projekt se temelji na prekograničnoj suradnji navedenih korisnika kao nastavak promicanja bilateralnih odnosa između javnih uprava Hrvatske i Mađarske. Podršku projektu dali su Ured premijera Mađarske i Ministarstvo uprave Republike Hrvatske. Razdoblje provedbe projekta je od 1. lipnja 2017. godine do 30. rujna 2018. godine. Ukupni proračun projekta je 222.450,00 eura, a sufinanciran je iz Europskog regionalnog razvojnog fonda u iznosu od 189.082,50 eura.

Cilj projekta je poboljšati administrativne procese u prekograničnim područjima i predstaviti primjere dobre prakse s područja javne uprave koji datiraju od početka 2014. godine, kada je započela intenzivnija suradnja između hrvatskih i mađarskih partnera.

Želimo našim građanima u prekograničnim područjima omogućiti efikasan i brz postupak sa što manje troškova, a u tome će nam zasigurno pomoći rezultati ovog projekta i razmjena iskustava."

Pozdravne govore održali su Ena Obradović, konzulica Mađarske u Hrvatskoj i povjerenik Vlade Vladinog Ureda Somogy županije, dr. Zsolt Neszményi koji je izrazio zadovoljstvo suradnjom s Uredima državnih uprava u Osječko-baranjskoj i Međimurskoj županiji te istaknuo važnost prekograničnih suradnji i jačanja odnosa javnih uprava:

"Ponosni smo što smo na ovom projektu pronašli dobre partnere te smo zadovoljni suradnjom i ostvarenim rezultatima. Ističem važnost suradnje javnih uprava koja je ostvarena putem ovog projekta, a čiji je cilj razvoj obje regije te napominjem da smo kroz projektne aktivnosti puno naučili jedni od drugih.

Nakon uspješnih šesnaest mjeseci provedbe želim se zahvaliti svim partnerima i dionicima koji su uložili znanje, snagu i rad u realizaciju projektnih aktivnosti."

Ovaj projekt ima veliki značaj za Osječko – baranjsku županiju, smatra župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić

"Uspješan projekt CATCH predstavlja veliki benefit za Osječko–baranjsku županiju i Republiku Hrvatsku. Drago mi je što se kao članica Europske unije aktivno uključujemo u projekte i surađujemo da susjednim zemljama članicama te se nadam da će se u budućnosti u našoj županiji i dalje provoditi slični projekti i da će se suradnja s Mađarskom nastaviti i nadalje."

Podršku projektu dalo je Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, čija je državna tajnica, Katica Prpić prisutnima istaknula utjecaj CATCH projekta na efikasnost javne uprave i građane Republike Hrvatske:

"Želim pohvaliti Vladin ured Somogy županije, Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i Ured državne uprave u Međimursko županiji na predanom radu kroz šesnaest mjeseci i uspješnoj provedbi projekta. Velika je čast biti dio ove suradnje koja, temeljem razmjene iskustava između Mađarske i Hrvatske, ima za cilj povećati učinkovitost i olakšati proces pristupa uslugama javne uprave. Uvjereni smo da će ostvareni rezultati projektnih aktivnosti koristiti i utjecati na provedbu nacionalnih reformi Mađarske i Hrvatske te biti od značajne koristi njihovim građanima."

Projektni partneri su tijekom provedbe radili na iskorištavanju već postojećih rješenja s obje strane granice putem svjesnijeg pristupa očekivanjima javnosti prema uslugama koje uključuju obje zemlje. Projekt predstavlja novi pristup javnim uslugama korištenjem nove generacije alata informacijske tehnologije i njime se nastoji povećati korištenje elektroničkih obrazaca i razmjena podataka putem elektroničkih sredstava. Kroz projekt su se istražile mogućnosti za širu uporabu postojećih registara i baza podataka koje vode tijela javne uprave s obje strane granice.

Stručne prezentacije o projektnim aktivnostima i rezultatima projekta vodili su Tamás Berky, izvršni direktor Garapena Ltd, dr. Szilvia Boldog-Ellenberger, zamjenica voditelja Područnog ureda Kapošvar Vladinog Ureda u Šomođskoj županiji i Mario Burek, voditelj Odjela za opću upravu Ureda državne uprave u Osječko baranjskoj županiji i član projektnog tima.

Mario Burek u svojem je izlaganju istaknuo koje su stručne kompetencije i profesionalna iskustva donijeli rezultati projekta:

"S obzirom na to da se istraživanjem, na području provedbe projekta, došlo do zaključaka da su neki od glavnih problema, s kojima se građani, tvrtke i udruge susreću: slabo poznavanje stranih jezika od strane službenika (mađarski, engleski) i nedovoljna informiranost o načinu ostvarivanja pojedinih prava pred državnim tijelima, kroz projekt se pristupilo jačanju stručnih kapaciteta i izradi materijala koji će građanima olakšati pristup uslugama koje pružamo.

Tako je kod hrvatskih partnera u projektu, Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj i Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, ukupno 35 službenika pohađalo edukaciju iz engleskog jezika pravne struke, 7 službenika je pohađalo edukaciju kojom se poboljšalo znanje mađarskog jezika, a ukupno 28 službenika je prošlo edukacije i ishodilo certifikate za vođenje i upravljanje projektima financiranih iz EU fondova. Nadalje, 3 službenika usavršilo je znanje u web programiranju i web dizajnu, te su tako ojačani stručni kapaciteti koji će poboljšati kvalitetu usluge koja se pruža građanima. Uz navedeno, pristupilo se izradi Vodiča za građane, materijala kojim će se građanima približiti informacije o načinu ostvarivanja njihovih prava, posebno u onim područjima koji su se u istraživanju pokazali kao problematični.

Nadalje, kroz stručne konferencije s mađarskim kolegama, prikupljena su znanja, materijali i iskustva koja će omogućiti bržu provedbu reformi javne uprave u Hrvatskoj, te doprinijeti kvalitetnijoj provedbu projekata koje provodi Vlada RH, posebno projektima uspostave jedinstvenog upravnog mjesta, uvođenju sustava kvalitete u javnu upravu i razvoju kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi."

Rezultati ovog projekta imaju praktični utjecaj i na druga tijela javne vlasti duž granice s obje strane, a na nacionalnoj razini generalno utječu na povećanje svijesti o potrebama građana i mogućnosti razvoja prekograničnih procedura.